Červená řada v kostní dřeni

Červená řada - BMBCEL(BM)_Červená řada - BM

Červená řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Červená řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))


Červená řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Červená řada - BM
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09620
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,50 - 0,99
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Červená řada udává početní podíl všech vývojových stadií červených krevních elementů z celkového počtu všech buněk zastoupených v kostní dřeni. Normální hodnoty jsou 0,15-0,25. Zvýšení nebo snížení může být v důsledku různých patologických stavů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,05 0,10 0,15 0,25 0,35 0,60 1 1

Viz též:
Červená řada - BM
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílČervená řada - BM (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Červená řada - BM
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09621
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,50 - 0,99
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Červená řada udává početní podíl všech vývojových stadií červených krevních elementů z celkového počtu všech buněk zastoupených v kostní dřeni. Normální hodnoty jsou 0,15-0,25. Zvýšení nebo snížení může být v důsledku různých patologických stavů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,05 0,10 0,15 0,25 0,35 0,60 1 1

Viz též:
Červená řada - BM
Krev. b.(dřeň)
Numerický podíl