Sérum

SérumPT_Sérum

Sérum (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] *)
Sérum (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] viskozimetrie)


Sérum (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] *)

Systém: Pt
Komponenta: Sérum
Druh veličiny: Viskozita dynamická
Jednotka: mPa.s
Procedura: *
Klíč: 15057
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,4 1,9 mPa.s

Viz též:
Pt
*
Viskozita dynamickáSérum (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] viskozimetrie)

Systém: Pt
Komponenta: Sérum
Druh veličiny: Viskozita dynamická
Jednotka: mPa.s
Procedura: Viskozimetrie
Klíč: 15058
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,4 1,9 mPa.s

Viz též:
Pt
Viskozimetrie
Viskozita dynamická