Suma T+B+NK lymfocytů*

Suma lymfocytárních subpopulací*LYM_Suma lymfocytárních subpopulací*

Suma lymfocytárních subpopulací* (Lymfocyty; num. podíl [%] výpočet) Druhotná


Suma lymfocytárních subpopulací* (Lymfocyty; num. podíl [%] výpočet) Druhotná

Systém: Lymfocyty
Komponenta: Suma lymfocytárních subpopulací*
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: %
Procedura: Výpočet
Klíč: 17358
Gesce: imunologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 50 - 95 - 105 - 150
MTV: CALC
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty
Výpočet
Numerický podíl