Tubulární rezorpce vody

Tubulární rezorpce vodyPT(KIDN)_Tubulární rezorpce vody

Tubulární rezorpce vody (Pt(ledviny); objemový podíl [1] vzorec 1)


Tubulární rezorpce vody (Pt(ledviny); objemový podíl [1] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Tubulární rezorpce vody
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 14163
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,95 - 0,99 - 1,00
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Fakultativní.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový podíl