Trombinový test - poměr

Trombinový test - poměrP_Trombinový test - poměr

Trombinový test - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


Trombinový test - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Trombinový test - poměr
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 12375
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 10 - 25
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Index: TTR = TT / TTC

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
Poznámka ke stabilitě:
Při heparinové terapii je stabilita plazmy pouze 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě
Trombinový test (TT, TCT, TČ) monitoruje štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu (R). K prodloužení časů testu dochází nejčastěji u kvalitativních a kvantitativních poruch fibrinogenu, u poruchy štěpení fibrinogenu trombinem, poruchy polymerizace fibrinu, v přítomnosti heparinu či zvýšené hladině fibrin/fibrinogen degradačních produktů a vzácně se vyskytujících získaných inhibitorů (např. antitrombinové a heparin-like).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,3 0,5 0,7 0,8 1,2 1,3 5 10 1

Viz též:
Trombinový test - poměr
P
Výpočet
Relativní čas