Urobilinogen semikvantitativně

Urobilinogen semikvantitativněU_Urobilinogen semikvantitativně

Urobilinogen semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Urobilinogen semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)


Urobilinogen semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Urobilinogen semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 03433
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Urobilinogen semikvantitativně
U
*
Arbitrární koncentraceUrobilinogen semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

Systém: U
Komponenta: Urobilinogen semikvantitativně
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Testační proužek
Klíč: 03434
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Urobilinogen semikvantitativně
U
Arbitrární koncentrace