Uracil/kreatinin

Uracil/kreatinin



U_Uracil/kreatinin

Uracil/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)
Uracil/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)


Uracil/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Uracil/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09080
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:
EQ1=U_URAC_HPLC/U_KREATININ [MMOL/MOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 25 50 100 1000 1

Viz též:
U
Vzorec 1
Látkový poměr



Uracil/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

Systém: U
Komponenta: Uracil/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 09081
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Poznámka:
EQ2=U_URAC_*/U_KREATININ [MMOL/MOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 25 50 100 1000 1

Viz též:
U
Vzorec 2
Látkový poměr