Urát sodný

Urát sodnýCAL(U)_Urát sodný

Urát sodný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] spektroskopie-IR)
Urát sodný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] mikroskopie)


Urát sodný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Urát sodný
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 03067
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Močan sodný je méně častou složkou močových konkrementů. Obvykle se vyskytuje jako příměs kamenů z kyseliny močové a whewellitu. Může tvořit také samostatné kameny. Krystaly tvoří stébelnaté radiálně paprsčité agregáty. Kaménky mají bílou barvu, jsou obvykle drobné, měkké a porézní s geometrickým středem.
Terminologie
Urát sodný-monohydrát NaC5H3N4O3.H2O, zkratka MS
Synonyma
Močan sodný, nátriumurát
Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Urát sodný
Urát sodný
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílUrát sodný (Konkrement(močový); objemový podíl [1] mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Urát sodný
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 03068
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Močan sodný je méně častou složkou močových konkrementů. Obvykle se vyskytuje jako příměs kamenů z kyseliny močové a whewellitu. Může tvořit také samostatné kameny. Krystaly tvoří stébelnaté radiálně paprsčité agregáty. Kaménky mají bílou barvu, jsou obvykle drobné, měkké a porézní s geometrickým středem.
Terminologie
Urát sodný-monohydrát NaC5H3N4O3.H2O, zkratka MS
Synonyma
Močan sodný, nátriumurát
Klasifikační kódy
nenalezeno

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Urát sodný
Urát sodný
Konkrement(močový)
Objemový podíl