Specifické IgE

Specifické IgEREQ_Specifické IgE

Specifické IgE (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Specifické IgE (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Systém: Žádost
Komponenta: Specifické IgE
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Skupinové ordinování
Klíč: 20822
Gesce: informatika
Vznik: Objednávka skupinová formalizovaná
Typ položky: P
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: prázdná položka
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Určeno především pro požadavkové listy a do Laboratorních příruček.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Celková koncentrace imunoglobulinu E (IgE) obvykle úzce koreluje s přítomností alergického onemocnění u vyšetřovaného jedince. Specifita tohoto ukazatele je téměř 90 %, ale senzitivita pouze 30-40 %.

Referenční meze

Viz též:
Specifické IgE
Žádost
Typ