Alkalická fosfatáza (plazma)

ALP jaterní
ALP jaterní 1
ALP jaterní 2
ALP kostní
ALP placentární
ALP střevní
Fosfatáza alkalická jaterní -> ALP jaterní
Fosfatáza alkalická kostní -> ALP kostní
Fosfatáza alkalická placentární -> ALP placentární
Fosfatáza alkalická střevní -> ALP střevní
Fosfatáza jaterní typ 1 -> ALP jaterní 1
Fosfatáza jaterní typ 2 -> ALP jaterní 2
Poznámky-jiné