Alkalická fosfatáza - placentární typ (enzym)

ALP placentárníS_ALP placentární

ALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] elfo)

P_ALP placentární

ALP placentární (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP placentární (P; konc. katal. akt. [µkat/l] elfo)

ALP(P)_ALP placentární

ALP placentární (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)
ALP placentární (ALP(P); podíl katal. akt. [1] elfo)

ALP(S)_ALP placentární

ALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
ALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] elfo)


ALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00577
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] elfo)

Systém: S
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00578
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP placentární (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00575
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityALP placentární (P; konc. katal. akt. [µkat/l] elfo)

Systém: P
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00576
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP placentární (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(P)
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00571
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,000 - 0,350 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(P)
*
Podíl katalytické aktivityALP placentární (ALP(P); podíl katal. akt. [1] elfo)

Systém: ALP(P)
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00572
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,000 - 0,350 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(S)
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00573
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,000 - 0,350 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelemText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivityALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] elfo)

Systém: ALP(S)
Komponenta: ALP placentární
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00574
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,000 - 0,000 - 0,350 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelemText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity