Textový blok připojovaný k nálezu

Agens
ANGIO vyšetření
BIOPSIE vyšetření
CT vyšetření
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Interpretace - jiné A01
Interpretace - jiné A02
Interpretace - jiné A03
Interpretace - jiné A04
Interpretace - jiné A05
Interpretace - jiné A06
Interpretace - jiné A07
Interpretace - jiné A08
Interpretace - jiné A09
Interpretace - jiné A10
Interpretace - jiné A11
Interpretace - jiné A12
Interpretace - jiné A13
Interpretace - jiné A14
Interpretace - jiné A15
Interpretace - jiné A16
Interpretace - jiné A17
Interpretace - jiné A18
Interpretace - jiné A19
Interpretace - jiné A20
Interpretace - jiné A21
Interpretace - jiné A22
Interpretace - jiné A23
Interpretace - jiné A24
Interpretace - jiné A25
Interpretace - jiné A26
Interpretace - jiné A27
Interpretace - jiné A28
Interpretace - jiné A29
Interpretace - jiné A30
Interpretace - jiné B01
Interpretace - jiné B02
Interpretace - jiné B03
Interpretace - jiné B04
Interpretace - jiné B05
Interpretace - jiné B06
Interpretace - jiné B07
Interpretace - jiné B08
Interpretace - jiné B09
Interpretace - jiné B10
Interpretace - jiné B11
Interpretace - jiné B12
Interpretace - jiné B13
Interpretace - jiné B14
Interpretace - jiné B15
Interpretace - jiné B16
Interpretace - jiné B17
Interpretace - jiné B18
Interpretace - jiné B19
Interpretace - jiné B20
Interpretace - jiné B21
Interpretace - jiné B22
Interpretace - jiné B23
Interpretace - jiné B24
Interpretace - jiné B25
Interpretace - jiné B26
Interpretace - jiné B27
Interpretace - jiné B28
Interpretace - jiné B29
Interpretace - jiné B30
Interpretace ABR
Interpretace AMIKRO
Interpretace AMYKO
Interpretace Anti-HLA
Interpretace APARAZ
Interpretace APROTIL
Interpretace AVIR
Interpretace BUNIMUN
Interpretace ELFENZ
Interpretace ELFLIPO
Interpretace ELFPROT
Interpretace FERTIL
Interpretace FOKSCR
Interpretace FRENFCE
Interpretace GLCTOL
Interpretace GLYKOR
Interpretace GLYPROF
Interpretace HEPAT
Interpretace IMELF
Interpretace IMFIX
Interpretace KDIF
Interpretace KOAG
Interpretace KOBR
Interpretace KONPOK
Interpretace LIKVOR
Interpretace LIPIDY
Interpretace MIKRO
Interpretace MYO
Interpretace OSTEOPOR
Interpretace PMYKO
Interpretace PPARAZ
Interpretace PPMIKRO
Interpretace PPVIR
Interpretace PUNKTÁT
Interpretace RENFCE
Interpretace SPECIGE
Interpretace STRRES
Interpretace TOXIVYS
Interpretace UROLIT
Interpretace ZALSEKR
Interpretace ZTSTIM
Interpretace ZTTOLER
Laboratorní poznámka
MAMO vyšetření
MR vyšetření
Neformalizovaná tisková sestava
NEKROPSIE
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA - in vivo
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
RTG vyšetření
SONO vyšetření