Klinické informace o pacientovi

FiO2 -> Kyslík (FiO2)
Formulář cytologického vyšetření
Formulář vrozených vývojových vad
Glukózový toleranční test -> Tolerance glukózy Neaktuální
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Kyslík (FiO2)
Teplota aktuální
Tolerance glukózy Neaktuální
Výška aktuální