Události významné z hlediska interpretací (výběr škál)

Den menstruačního cyklu
Folikulární fáze
Gravidita
Infarkt myokardu Obsoletní
Léčba antiagregační Obsoletní
Léčba antikoag.hep.frak. Obsoletní
Léčba antikoag.hep.nefr. Obsoletní
Léčba lithiem Obsoletní
Léčba pelentanem Obsoletní
Léčba pelentanettae Obsoletní
Léčba trombolytická Obsoletní
Léčba warfarinem - 3mg Obsoletní
Léčba warfarinem - 5mg Obsoletní
Luteální fáze
Menopauza
Ovulační fáze
Podání 100 mg 13-C urey Obsoletní
Příjem 100 g glukózy
Příjem 2 g Ac-Tyr-PAB Obsoletní
Příjem 25 g xylózy Obsoletní
Příjem 5 g xylózy Obsoletní
Příjem 5000 j/kg AVIT Obsoletní
Příjem 75 g glukózy
Příjem pankreozyminu Obsoletní
Příjem pentagastrinu Obsoletní
Příjem sekretinu Obsoletní