Příjem 75 g glukózy

Příjem 75 g glukózyPT_Příjem 75 g glukózy

Příjem 75 g glukózy (Pt; TYPE [-] TIME)


Příjem 75 g glukózy (Pt; TYPE [-] TIME)

Systém: Pt
Komponenta: Příjem 75 g glukózy
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: TIME
Klíč: 20588
Gesce: informatika
Vznik: Události významné z hlediska interpretací (výběr škál)
Typ položky: C
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: časová vzdálenost
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Položka pro výběr interpretační škály

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
TIME
Typ