Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní

Activated Protein C - Resistance (contr.) -> APC rezistence - kontr. Neaktuální
Activated Protein C Resistance - ratio (kontr.) -> APCR ratio - kontrola Neaktuální
AG stimul. ACA - kontr.
AG stimul. ADP - kontr.
AG stimul. ADR - kontr.
AG stimul. COL - kontr.
AG stimul. RIS - kontr.
AG stimul. TRO - kontr.
Agregace stimulovaná epinefrinem (EPI) - kontr. -> AG stimul. ADR - kontr.
Antitrombin - kontrola Neaktuální
Antitrombin III - kontrola -> Antitrombin - kontrola Neaktuální
APC rezistence - kontr. Neaktuální
APC-R (kontr.) -> APC rezistence - kontr. Neaktuální
APC-R ratio (kontr.) -> APCR ratio - kontrola Neaktuální
APCR ratio - kontrola Neaktuální
APTT - kontrola Neaktuální
APTT - LA kontrola Neaktuální
APTT LA necitlivý - kontrola Neaktuální
APTT-konfirmace kontrola Neaktuální
D Dimery-kontrola Neaktuální
Faktor II - kontrola Neaktuální
Faktor IX - kontrola Neaktuální
Faktor stabilizující fibrin -> Faktor XIII - kontrola Neaktuální
Faktor V - kontrola Neaktuální
Faktor VII - kontrola Neaktuální
Faktor VIII - kontrola Neaktuální
Faktor X - kontrola Neaktuální
Faktor XI - kontrola Neaktuální
Faktor XII - kontrola Neaktuální
Faktor XIII - kontrola Neaktuální
Faktor XIII ind.stab.-kontrola Neaktuální
FDP - kontrola Neaktuální
Fibrinogen - kontrola Neaktuální
HbF - kontrola
Konzumpce protrombinu - kontr. Neaktuální
Monomery fibrinu - kontr Neaktuální
Normotest - kontrola Neaktuální
Osmot. rez. max. - kont.
Osmot. rez. min. - kont.
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. max. - kont.
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmot. rez. min. - kont.
Poměr 13-C / 12-C
Protein C - kontrola Neaktuální
Protein S - kontrola Neaktuální
Protrombinový test -> PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Protrombinový test -> Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Quickův test -> PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Quickův test -> Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
Rekalc. čas plazmy - kontrola Neaktuální
Reptil.test-kontrola Neaktuální
RIPA - kontr. -> AG stimul. RIS - kontr.
Rozpustné komplexy fibrinových monomerů -> Monomery fibrinu - kontr Neaktuální
Trombinový test-kontrola Neaktuální
Tromboplast. test - ISI Neaktuální
Tromboplast. test-kontr. Neaktuální
Tromboplastinový test -> PT - konfirmace kontrola Neaktuální
Trombotest - kontrola Neaktuální