Označení číselníku v DS

LOTOZ

Název číselníku v DS

Typ označení zkumavky (v objednávce).

Název souboru v DS

lotoz.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Typ označení zkumavky (v objednávce).

Využívá se v DS

loi

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LOTOZ

Obsah číselníku

obsah číselníku LOTOZ

Poznámka

 

Popis: