*odeslal

Pracovník, který odeslal příslušná data (výsledek, zprávu aj. - dle kontextu). Sdíleno společně DS3 a DS4.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

-35

jméno pracovníka

volný text

pokyny:

viz jmeno - pokyny

funkce

a

-35

?

funkce pracovníka

volný text

pokyny:

viz funkce - pokyny

id_clk

a

10

?

ID přidělované ČLK

číslo

pokyny:

1. tzv. evidenční číslo

2. fakultativní údaj

nové od

DS 3.17.05

DS 4.08.05

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámky k celému bloku:

 

Blok odeslal je volán pouze z bloků laboratorních:

vr (v DS3)

ku_z_lab  (v DS4)

 

Předpokládá se, že se jedná o pracovníka z laboratorního pracoviště.

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <odeslal> MUDr. Jan Pavel </odeslal>; je obsahem elementu.

 

funkce

pokyny:

Uvádí se pouze volným textem, číselník není připravován. Údaj je fakultativní, leč doporučovaný.