*nejist_var1 - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě dle varianty 1

Sdělení nejistoty k zasílané naměřené hodnotě laboratorního vyšetření dle varianty 1.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

t_nejist

a

1

?

typ nejistoty stanovení výsledku (varianta 1)

1, 2

viz seznam hodnot

poznámky:

viz t_nejist - poznámky

h_nejist

a

-8

1

hodnota nejistoty stanovení výsledku (varianta 1)

číslo znakově

pokyny:

interpretuje se jako ± číslo v jednotkách definovaných v NČLP

poznámky:

viz t_nejist - poznámky 1,3

nejistvar1Any

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

t_nejist

seznam hodnot:

1 = dle postupu 1.

2 = dle postupu 2.

 

poznámky:

1. Nejistota stanovení dle varianty 1.

 

Příklad zobrazování:

 

P_urea_AS (látková koncentrace) (NČLP: 03084) = 4,5 ± 1,8* mmol/l

(symbol * představuje, že se jedná o skutečně zjištěnou kombinovanou rozšířenou nejistotu výsledku s faktorem překrytí k = 2)

 

2. Číselník typů postupů stanovení nejistoty není dosud založen, bude doplněn, až bude definováno více postupů (viz pozn. 03).

 

3. Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:

Nejistoty měření - problematika, úvod  a  Nejistoty měření - vlastní řešení .