Pokyny, doporučení, sdělení - archivní materiály

 

Věstník číslo 20/2015 - "DASTA"

duben 2015

 

Datový standard, současný stav, další rozvoj a vztah DS k projektům e-Health - (2012)

červen 2012

 

Upozornění na nejčastější kolize

červen 2011

 

Současný vývoj a záměry DASTA - přednáška a text sborníku MEDSOFT 2011

březen 2011

 

Inovované a doplněné pokyny pro sdělování numerických hodnot v bloku VRN - od DS 04.05.01

červen 2010

 

Datový standard, současný stav, další vývoj a vztah DS k projektům e-Health - (2008)

červen 2008

 

 

Odkazy

 

Informace o ČSZIVI, odborném garantovi DASTA - http://www.medinfo.cz/

 

Informace o české skupině HL7 a odkazy na HL7 - http://www.hl7.cz/

 

 

- - -

 

Zdroje pro práci s XML a XSL technologií:

http://www.garshol.priv.no/download/xmltools/

 

 

Xerces Parser - dostupné na:

http://xml.apache.org/xerces-c/index.html (C++)   

http://xml.apache.org/xerces2-j/index.html (Java)      

 

 

Řada dalších odkazů - viz  Princip jazyků XML a XSL (na konci textu).

 

 

- - -

 

Metodické návody k DS, NČLP a webovým službám

 

Metodické návody MZ ČR k problematice DASTA - archivní dokumenty

 

*