CD-ROM,

který obsahuje DS, NČLP, datové bloky a číselníky ÚZIS ČR, nástroje pro práci s DS a NČLP, dokumentaci a další potřebné informace, vznikl a byl distribuován s podporou odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

 

Distribuci CD-ROM pro MZ ČR zajistil SEKK, s.r.o. Pardubice.

 

Průběžně aktualizovaný obsah CD-ROM je k dispozici na: 

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz (aktuální odkaz)

Zde budou také k dispozici příslušné upgrade a další aktuální informace.

 

Uživatelé se mohou zaregistrovat a budou dostávat informace o změnách a upgrade:

registrace uživatelů DS a NČLP

 

 

Adresa INF MZ ČR:

Odbor informatiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2

telefon: 2 2497 2774, 2 2497 2641

fax:       2 2491 6019

e-mail: inf@mzcr.cz

 

Adresa distributora:

SEKK, s.r.o., PO BOX B35, 53002 Pardubice.

telefon: 46653 0230, 46653 0824

e-mail: sekk@sekk.cz

 

 

 

DS 3.01.01 (XML, DTD)

 

Datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení verze 3.01.01 byla zpracována autorským týmem, jehož jádro tvořili:

ing. Radek Bártík, ing. Petr Jelínek, ing. Pavel Langhammer, ing. Petr Holík, Petr Stávek, Ph.D., ing. Miroslav Zámečník

 

Nad DS 2.01.01 spolupracovala řada konzultantů sdružených v rámci konference DASTA připravené a provozované Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS.

 

Své připomínky k DS 3.01.01 a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu koordinátora:

ing. Miroslav Zámečník,

Katedra klinické biochemie IPVZ, OKBH, nemocnice, 27259 Kladno

(zamecnik@nextra.cz)


Své připomínky k blokům NZIS a101, e1, e2, e3_4_5, e6, e7, l1, t1, v1, nor, nrnar, nrrod

zasílejte na adresu:

petr.holik@i.cz

 

Své připomínky k blokům NZIS pro

národní registr - hospitalizace
hlášení potratu a mimoděložního těhotenství
vrozené vývojové vady
výkaz lůžkového fondu
přístrojové vybavení

zasílejte na adresu:

Ivan.Kosiner@stapro.cz

 

Své připomínky k zápisu DS do tvaru DTD zasílejte na adresu:

petr.holik@i.cz

 

Své připomínky k ilustračním příkladům datových souborů XML zasílejte na adresu:

petr.stavek@medicon.cz

 

NČLP 2.06.01

 

Národní číselník laboratorních položek verze 2.06.01 byl vypracován rozsáhlým autorským týmem, jehož jádro tvoří zástupci klinických společností s laboratorní složkou:

 

Česká společnost klinické biochemie:

MUDr. Vladimír Blažej, CSc.

RNDr. Tamara Bulková

doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

MUDr. Karel Ježek

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

MUDr. Petr Kocna, CSc.

RNDr. Gustav Louženský

ing. Karolína Pešková

prof. MUDr. Jaroslav Racek, CSc.

MUDr. Jan Rokyta

ing. Jaroslava Vávrová

ing. Miroslav Zámečník

a řada další spolupracovníků a konzultantů

 

 

Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii:

RNDr. Lochman Ivo, CSc.

MUDr. Pavel Žampach

 

Česká hematologická společnost:

Mgr. Ilona Fátorová

MUDr. Miroslav Pecka, CSc.

 

Česká společnost nukleární medicíny:

ing. Vladimír Bartoš

RNDr. Kristián Šafarčík

 

Společnost pro lékařskou mikrobiologii a Společnost epidemiologie a mikrobiologie:

MUDr. Vlastimil Jindrák

MUDr. Eva Žampachová

MUDr. Pavel Žampach

 

Společnost pro transfúzní lékařství:

Mgr. Radana Kofránková

 

Společnost lékařské genetiky:

MUDr. Ivan Šubrt
 

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací:

doc. RNDr. Hana Krásničanová

ing. Miroslav Zámečník

 

 

Své připomínky k NČLP 2.01.01 a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu koordinátorů:

doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. a ing. Miroslav Zámečník,

Katedra klinické biochemie IPVZ, OKBH, nemocnice, 27259 Kladno

(jabor@nextra.cz, zamecnik@nextra.cz)

 

 

Program ČLP

 

Nástroje pro práci s NČLP a interními číselníky potřebnými pro DS  byly připraveny autorským týmem, jehož jádro tvoří:

doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Luděk Straka, ing. Miroslav Zámečník

 

Své připomínky k programu ČLP a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu:

ing. Miroslav Zámečník,

Katedra klinické biochemie IPVZ, OKBH, nemocnice, 27259 Kladno

(zamecnik@nextra.cz)

 

Konzultace problémů spojených s prvotní instalací programu:

straka@sekk.cz

 

 

Program DS_Validátor

 

Nástroje pro kontrolu datových souborů byly připraveny autorským týmem, jehož jádro tvoří:

RNDr. Vít Koksa, Ph.D.

 

Své připomínky k programu DS_Validátor a náměty na jeho další rozvoj zasílejte na adresu:

vit.koksa@i.cz

 

Konzultace problémů spojených s prvotní instalací programu:

vit.koksa@i.cz

 

 

Program pro pořizování dávek NZIS

 

Konzultace problémů spojených s prvotní instalací a používáním programu:

bartik@baka.cz

 

 

Dokumenty a texty uložené na CD-ROM

 

Dokumenty a texty jsou dílem jednotlivých autorských skupin.

Připomínky k textům adresujte jednotlivým koordinátorům dle obsahu textu.

V případě nejasností (anebo připomínky obecného rázu) adresujte na:

ing. Miroslav Zámečník,

Katedra klinické biochemie IPVZ, OKBH, nemocnice, 27259 Kladno

(zamecnik@nextra.cz)

 

 

Hypertext uložený na CD-ROM

 

Své připomínky k hypertextu a náměty na jeho další úpravy a doplňky zasílejte na adresu:

ing. Miroslav Zámečník,

Katedra klinické biochemie IPVZ, OKBH, nemocnice, 27259 Kladno

(zamecnik@nextra.cz)

 

 

Jiné

 

Jiné připomínky zasílejte na adresu:

inf@mzcr.cz