Záhlaví datového souboru pro DS 3.01.01 a výše

    

 

Záhlaví datového XML souboru vyplývá ze specifikace XML a může vypadat například takto:

 

<?xml version=’1.0’ encoding=’iso-8859-2’ standalone=’no’ ?>

<!DOCTYPE dasta SYSTEM “ds020101.dtd”>

 

Pozor na dodržování velikosti některých písmen.

 

První řádek XML souboru musí vždy obsahovat řetězec “ <?xml .... ?> ”. Místo apostrofů (tj. ‘ ) lze používat uvozovky (tj. ” ).

Doporučená kódování (tj. ”encoding”) XML dokumentů jsou k dispozici v odkazu znakové sady pro DS.

 

U kódů nezáleží na velikosti písmen.

 

Druhý neprázdný řádek XML souboru obsahuje řetězec ” <!DOCTYPE ... > ”.

Část ”ds020101.dtd” (viz výše) má obecně tvar ”dsXXxxyy.dtd”. kde znaky XXxxyy jsou nahrazeny použitou verzí datového standardu (verze a podverze) - s touto verzí pracoval odesílatel souboru.

Podrobněji - viz verze datového standardu.

 

Obsah dalších řádků XML souboru je určen zněním Datového standardu verze 02.01.01 a výše.