Úvodní informace k DS 4.01.04, NČLP 2.20.01 a k souvisejícím nástrojům pro práci s DS a NČLP

 

 

Obsah tohoto CD ROM navazuje na práce na Datovém standardu MZ ĆR a Národním číselníku laboratorních položek z minulých let, které byly započaty v roce 1997 a prakticky završeny v roce 2002 vydáním CD s verzemi DS 02.01.01 a NČLP 02.01.01. V roce 2004 byl vydán inovovaný DS 03.01.01.

 

V prosinci roku 2006 byl vydáván DS 4.01.01, který je závazný od 1. 1. 2007.

 

Národní číselník laboratorních položek (dále jen NČLP), Datový standard pro předávaní pacientských dat mezi zdravotnickými informačními systémy (dále jen DS), program ČLP pro práci s číselníky laboratorních položek (dále jen ČLP) a nástroje pro práci s DS a pro předávání dat mezi IS jsou autorským dílem rozsáhlého kolektivu tvůrců z mnoha institucí, fakult, vědeckých ústavů a firem. Celé dílo vzniklo za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Upozornění:

Podpora předchozí verze DS řady "3" je jen do konce roku 2006, přičemž bloky pro NZIS budou udržovány do konce roku 2007 a číselníky NČLP a DS minimálně do konce roku 2008.

 

 

Informace o dalších upgrade a změnách jsou zasílány všem registrovaným uživatelům DS a NČLP.

 

 

 

Další zamýšlený rozvoj DS a NČLP:

 

DS bude nadále aktualizován a rozvíjen na základě potřeb praxe.

 

Průběžně je konzultována problematika budoucí harmonizace DS MZ ČR a HL7 a jsou zvažovány cesty vedoucí k případnému budoucímu zapracovávání NČLP do HL7. Někteří autoři z týmu tvůrců DS  jsou součástí české skupiny HL7. Je předpokládáno, že DS MZ ČR a HL7 budou dlouhodobě dvě významné paralelní cesty. Předpokládá se, že DS MZ ČR bude zapracován do všech významných zdravotnických informačních systémů (LIS, NIS a IS praktických lékařů), zatímco HL7 bude zapracováván především do některých velkých nemocničních informačních systémů.

 

 

Poznámky k blokům "KU":

 

V současném DS4 je připraven číselník klinických událostí bez podrobných výkladů a specifikací obsahů jednotlivých klinických událostí (vyplynulo z porady tvůrců DS4 - 21.9.2006). Do dalších upgrade DS4 budou na základě připomínek z praxe doplňované další klinické události a budou připojované podrobnější popisy, které vyplynou z praktického používání DS4.

 

 

Poznámky k dalším datovým blokům:

 

Datové bloky pro klinické události typu "patologie" jsou připravené, ale dosud nedošlo k dohodě o jejich zařazení do oficiální verze DS4. Bude doplněno v dalším upgrade DS4.

 

Datové bloky pro klinické události "cytogenetická vyšetření" jsou rozpracované, ale dosud se nenašel tvůrce IS, který by je měl zájem dopracovat a využít v rámci DS4. Budou-li dokončené ve spolupráci s tvůrci LIS nebo jiných IS, budou zařazené do DS4.

 

 

 

Poděkování:

 

Děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří vložili svůj čas a úsilí do tohoto díla.

Věříme, že bude významné pro zdravotnickou informatiku i každodenní medicínskou praxi.