Datový standard DS 4.01.04

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

 

Obecný popis struktury bloků a souborů DS - úvodní informace k popisu datových bloků

 

Výčet bloků DS v logickém sledu

Výčet bloků DS v abecedním pořadí

Seznam změn v blocích a číselnících DS4 od vydání DS04.01.01 - aktuální dokument

Realizace upgrade číselníků pro DS

 

 

Kompletní praktický popis všech bloků DS4 v logické sledu bloků:

Kompletní popis všech bloků DS4 včetně vzájemných vazeb

 

 

Klíčové bloky DS4 pro rychlý praktický přístup:

dasta,   idu,   is,   ip,   ku

 

Blokové schéma DS4

DS4 - blokové schéma - DASTA, PM, IS, IP, KU

 

Seznam výkazů a hlášení NZIS:

Seznam výkazů a hlášení NZIS

 

 

Další související dokumenty:

Záhlaví datového souboru DS

Znakové sady pro DS

Název souboru DS a jeho konstrukce

Verze datového standardu

 

Struktura XML schémat pro DS (v hypertextové podobě)

Princip jazyků XML a XSL

 

Příklady souborů dat o pacientovi sdělované prostřednictvím DS

                   

Interní a externí číselníky používané v DS:

Interní číselníky pro NČLP a DS - obecný popis

Interní číselníky pro NČLP a DS - seznam a odkazy

Seznam používaných interních číselníků v logickém sledu

Seznam používaných interních číselníků v abecedním pořadí

Seznam používaných externích číselníků