Označení číselníku (souboru) v DS

LZSOZ

Název číselníku (souboru) v DS

Specifikace obsahu zprávy.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Specifikace obsahu zprávy.

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku LZSOZ

Poznámka

 

 

Popis: