Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPTPYPD

Název číselníku (souboru) v DS

Číselník typů položek z hlediska dialogu.

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Typy položek z hlediska dialogu

Využívá se v blocích DS

nepřímo v bloku vr

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTYPD

Poznámka

 

 

Popis:

Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP.

Číselník definuje typy položek z hlediska dialogů.

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

 

Podrobněji - viz:

Typy položek NČLP z hlediska dialogu

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"