Označení číselníku (souboru) v DS

STAMETOD

Název číselníku (souboru) v DS

Údaje ze speciálního dialogu LIS STAPRO - doplňující údaje pro LIS

Menu v  v programu ČLP

Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Lokální číselník laboratorních položek - tlačítko LIS

(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = STAPRO)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury souboru STAMETOD

Obsah číselníku

číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

Poznámka

fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

 

Popis:

Součástí dokumentace příslušného LIS.