*prepocet - přepočet hodnoty a škály dle lokální jednotky

Fakultativní možnost pro vydání sdělované hodnoty a škály laboratorního vyšetření pacienta v lokální jednotce.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

jednotka_lclp

a

-20

1

jednotka používaná v LČLP odesílatele

text

pokyny:

viz jednotka_lclp - pokyny

 

prepfak

a

-16

1

přepočítávací faktor

číslo v textovém tvaru (s desetinnou čárkou)

pokyny:

viz prepfak - pokyny

 

 

typpol_fh_lclp

a

-2

1

typ položky z hlediska formátu hodnoty v LČLP

[NCLPFH] #

pokyny:

viz typpol_fh_lclp - pokyny

 

SEMAFOR_DS4prepocetAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

prepocet

pokyny k celému bloku:

Blok je fakultativně využíván pouze z bloku  vrn. Rozhodnutí, zda bude přepočet realizován, je věcí příjemce.

Prohlížecí programy mohou blok ignorovat a zpracovávat vše v jednotkách NČLP.

Do databáze příjemcova systému je zásadně vhodné ukládat v jednotkách NČLP.

 

jednotka_lclp

pokyny:

Pokud pracuje odesílatel (většinou odesílající LIS) v jiných jednotkách, než je pro sdělovanou položku definováno v NČLP, může tuto jednotku sdělit příjemci společně s přepočítacím faktorem a formátem pro zobrazování hodnoty. Pokud příjemce tuto jednotku použije při zobrazování sdělované hodnoty, musí zajistit příslušný přepočet sdělené hodnoty a sdělených škál (jsou-li).

 

prepfak

pokyny:

Přepočítávací faktor je definován v LČLP (zadává se standardně v programu ČLP/SLP).

Přepočet: jednotka_NČLP = prepfak * jedotka_LČLP (viz popis v dialogu ČLP/SLP).

 

typpol_fh_lclp

pokyny:

Pokud příjemce realizuje přepočet sdělované hodnoty na “jednotku_LČLP”, musí zajistit zobrazení dle tohoto formátu hodnoty - tímto formátem hodnoty nahradí formát “typpol_fh” sdělený v bloku  vr.

Z celé množiny hodnot v číselníku NCLPFH se využijí jen formáty pro numerické hodnoty - “0 až 6” a “T”.