Datový standard MZ ČR DS 04.06.03 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR 02.32.01

Národní zdravotnický informační systém (NZIS 201120)

 

 

 

 

Úvodní informace k DS4 a NČLP

 

Datový standard, současný stav, další vývoj a vztah DS k projektů e-Health

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 - aktuální změny

 

Datový standard MZ ČR - DS 04.06.03

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.32.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky

 

Sdělování podkladů pro pracovní neschopnosti - finální tvar od DS 04.06.02 (!)

 

Inovované a doplněné pokyny pro sdělování numerických hodnot v bloku VRN - od DS 04.05.01 (!)

 

Průzkum mezi tvůrci IS k dalšímu rozvoji DASTA a NČLP - prosinec 2010

 

Webové služby

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS4

 

Nástroje pro práci s NČLP

 

Nástroje pro práci s DS4

 

Firemní bloky v DS4

 

Správce NČLP a DS, adresy, informační zdroje

 

Registrace uživatelů DS a NČLP do seznamu "DASTA"

 

Verze a upgrade DS a číselníků pro DS

 

Seznam použitých zkratek

 

 

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví:

Datový standard verze "4" je platný od 1. 1. 2007.

Od 1. 1. 2007 jsou veškeré další upgrade Datového standardu verze "4" k dispozici pouze na serveru webových služeb - http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  - včetně všech potřebných číselníků, nástrojů a dokumentů.

Nové verze DS4 a číselníků jsou avizované všem registrovaným uživatelům dle seznamu DASTA08.

Od 1.12.2008 je přístup k serveru webových služeb možný také cestou http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

Praha, 20. 03. 2011