*lez - obsah bloku podávané léky

Informace o jednom trvale nebo přechodně podávaném léku včetně dávkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_med

a

1

1

typ medikace

”T, P”

viz seznam hodnot

 

 

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S

viz seznam hodnot

 

nové od

DS 3.05.01

nazev_lek

 

a

-70

1

název léku

volný text

poznámky:

obchodní název

od

DS3.10.01

prodloužena délka

gene_lek

a

-70

?

generický název léku

volný text

 

od

DS3.10.01

prodloužena délka

kod_lek

a

-7

?

kód podávaného léku

kód SUKL

pokyny:

viz kod_lek - pokyny

poznámky:

viz kod_lek - poznámky

od DS3.07.01 prodloužena délka

kod_atb

a

3

?

kód antibiotika

[NCMPATML]

#!

pokyny:

1. mezinárodní kódy ATB

2. viz kod_atb - pokyny

 

 

 

 

 

 

 

poznámka:

bude-li v praxi potřebné, bude doplněn způsob podávání léku a dalších údajů pro farmakokinetiku,

předložte návrhy!

 

dat_od

e

 

?

datum  počátku podávání léku

formát D nebo DT

 

 

dat_do

e

 

?

datum ukončení podávání léku

formát D nebo DT

 

 

rozpis_v

e

-50

?

dávkování - rozpis volným textem

 

volný text

 

 

pozn

e

-80

?

poznámka k výdeji léku

volný text

poznámky:

viz pozn - poznámky

 

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údaje o medikaci

 

poznámky:

za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

SEMAFOR_DS4lezAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

typ_med

seznam hodnot:

T = trvalá

P = přechodná

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

 

kod_lek

pokyny:

V České republice se používala délka 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.

Ve Slovenské republice se používá délka 6 znaků.

 

 

poznámky:

Využívá se číselník VZP. Není součástí DS.

Položka může být významná také pro LIS (komentáře k interakcím mezi vyšetřením a lékem, zpracování metab. bilancí aj.).

 

kod_atb

pokyny:

Pokud je podáváno antibiotikum a není znám jeho kód (není součástí číselníku antimikrobiálních látek [NCMPATML]), zadá se náhradní text - kód ”ATB”. Položka je významná pro mikrobiologická vyšetření i nálezy.

 

pozn

pokyny:

Volný text, není blíže specifikováno.