*vrb - vyšetření laboratorní - blok textu pro interpretace

Sdělovaný textový blok, který bude vysazen do příslušné nálezové struktury. Je vázaný k jedné události (i když může popisovat delší časové období).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

 

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

 

pokyny:

lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

poznámky:

viz nazvy - poznámky

 

typ_vzniku

a

1

1

typ vzniku interpretačního bloku

N, A, R, O

viz seznam hodnot

 

 

misto_vzniku

a

1

1

místo vzniku bloku

L, A, P

viz seznam hodnot

poznámky:

kde blok vznikl

 

autorizace

a

1

1

autorizace bloku

N, A

viz seznam hodnot

poznámky:

autor je uveden v bloku vr

 

 

 

 

 

 

 

 

od verze DS 3.01.01 je autor přesunut do bloku vr

text

e

 

1

vlastní text interpretačního bloku

 

pokyny:

informace k realizaci bloku - viz text.

 

SEMAFOR_DS4vrbAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*vrb

pokyny k celému bloku:

Interpretační blok se vždy váže ke konkrétní položce NČLP tohoto typu.

Pokud některý typ požadované sestavy není v NČLP definován, požádejte o jeho doplnění!

 

Vytvořený textový blok je připojovaný k nálezu, je jeho nedílnou součástí. 

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

typ_vzniku

seznam hodnot:

Typ vzniku:

N = neuvedeno

A = automaticky

R = ručně

O = automaticky i ručně

 

misto_vzniku

seznam hodnot:

Místo vzniku bloku:

L = v rámci LIS laboratoře

A = mimo LIS laboratoře a mimo IS příjemce

P = v rámci IS příjemce

 

autorizace

seznam hodnot:

Autorizace bloku:

N = neautorizováno

A = autorizováno