*text - obsah textového bloku

Blok pro textové zprávy.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

autor

a

-35

?

jméno autora textu

 

pokyny:

kdo text vytvořil

v příští verzi DS bude místo atributu použit element  *autor

ptext

e

 

1

vlastní prostý text

 

pokyny:

1. viz ptext - pokyny

2. viz 01

 

ktext

e

 

?/

vlastní kódovaný text

 

pokyny:

1. viz ktext - pokyny

2. viz 01

 

priloha

e

-255

/?

vlastní text  v přílohovém externím souboru

 

pokyny:

1. kde je uložen vlastní text  v přílohovém externím souboru

2. viz priloha - pokyny

3. viz 01

 

SEMAFOR_DS4textAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

ptext

pokyny:

Prostý text neformátovaný. Je povinný. Současně může být ekvivalentní text sdělován v bloku ktext nebo priloha.

(Pokud je blok  text volán z bloků is nebo xx, bude tento element naplněn jen formálně!)  

 

ktext

pokyny:

Pro přenos formátovaného ekvivalentu vlastního textu menšího rozsahu (ve formátech rtf, html, ...).

Menším rozsahem se rozumí např. 2 nebo 3 stránky.

 

priloha

pokyny:

Pro přenos formátovaného ekvivalentu vlastního textu v externím souboru (ve formátech doc, rtf, html, ...).

 

Příklad:

<text autor = ”Odehnal” ><ptext xml:space = ”preserve”>Toto je vlastní text,

Má více řádků.

... </ptext><priloha zdroj = ”vysledky.rtf” typ = ”text/rtf” >Výsledek vyšetření</priloha></text>

 

01 - pokyny společné pro ptext, ktext, priloha:

Při sdělování textové informace je element ptext povinný.

Jeden blok text obsahuje jednu textovou informaci. Pokud je tedy použit buď ktext nebo odkaz na externí soubor priloha (ale jen jeden z nich), je jejich významový obsah stejný jako u prostého textu ptext.

V jednom bloku text se nesmí kombinovat ktext s vložením odkazu na externí soubor priloha.

(Pokud je blok  text volán z bloků is nebo xx, bude element ptext naplněn jen formálně!)