*nrh_chy - popis chyby v přijatém souboru *nrh

Popis datového rozhraní Hlášení příjemce s lokalizací chyby.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

davka

a

9

1

číslo dávky

 

 

 

hidcis

a

10

1

rodné číslo

 

 

 

hodd

a

5

1

oddělení

[ODDEL] #

[PRACOV] #

pokyny:

1-2. místo: ODDEL

3. místo:  0-9

4-5. místo: PRACOV

 

hdapri

a

 

1

datum přijetí

formát DT

 

 

hdapp

a

 

1

datum propuštění

formát D

 

 

kodch

a

3

1

kód chyby

[HOSCHY] #!

 

 

hvyk

a

5

?

kód výkonu

[VYKONY] #!

pokyny:

pouze při chybě 160

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]