Označení číselníku (souboru) v DS

PRACOV

Název číselníku (souboru) v DS

PRACOV - Číselník pracovišť

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

PRACOV - Číselník pracovišť

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku PRACOV

Obsah číselníku

obsah číselníku PRACOV

Poznámka

 

 

Popis: