*nrv_chy - popis chyby v přijatém souboru *nrv

Popis datového rozhraní Hlášení příjemce s lokalizací chyby.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

davka

a

9

1

číslo dávky

 

 

 

vrodcisd

a

10

?

rodné číslo dítěte

 

pokyny:

u plodu zůstane prázdné

 

vdatzjid

a

 

?

datum zjištění u dítěte

formát D

pokyny:

je-li uvedeno vrodcisd

 

vrodcism

a

10

1

rodné číslo matky

 

 

 

vdatzjip

a

 

?

datum zjištění u plodu

formát D

pokyny:

není-li uvedeno vrodcisd

 

kodch

a

3

1

kód chyby

[VVCHY] #

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]