Označení číselníku (souboru) v DS

CISKU

Název číselníku (souboru) v DS

CISKU - Číslo skupiny zdravotnického zařízení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

CISKU - Číslo skupiny zdravotnického zařízení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku CISKU

Poznámka

 

 

Popis: