Označení číselníku (souboru) v DS

DEFP

Název číselníku (souboru) v DS

DEFP - Definice případu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DEFP - Definice případu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku DEFP

Poznámka

 

 

Popis: