Označení číselníku (souboru) v DS

DRUHLA

Název číselníku (souboru) v DS

DRUHLA - Druh hlášení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DRUHLA - Druh hlášení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku DRUHLA

Poznámka

 

 

Popis: