Označení číselníku (souboru) v DS

DRUHOPER

Název číselníku (souboru) v DS

DRUHOPER - Druh operace

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DRUHOPER - Druh operace

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku DRUHOPER

Poznámka

 

 

Popis: