Označení číselníku (souboru) v DS

ICRKOK

Název číselníku (souboru) v DS

ICRKOK - Identifikace republiky, oblasti, kraje, okresu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (D - J)

Označení v  menu v programu ČLP

ICRKOK - Identifikace republiky, oblasti, kraje, okresu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ICRKOK

Obsah číselníku

obsah číselníku ICRKOK

Poznámka

 

 

Popis: