Označení číselníku (souboru) v DS

KATEG

Název číselníku (souboru) v DS

KATEG - Specializace k oboru

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

KATEG - Specializace k oboru

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku KATEG

Poznámka

 

 

Popis: