Označení číselníku (souboru) v DS

LECAT

Název číselníku (souboru) v DS

LECAT - AT léčba - kategorie zařazení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

LECAT - AT léčba - kategorie zařazení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku LECAT

Poznámka

 

 

Popis: