Označení číselníku (souboru) v DS

LECVYSD

Název číselníku (souboru) v DS

LECVYSD - Léčebné výsledky bakteriologicky - druh vyšetření

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

LECVYSD - Léčebné výsledky bakteriologicky - druh vyšetření

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku LECVYSD

Poznámka

 

 

Popis: