Označení číselníku (souboru) v DS

RNAVYKL

Název číselníku (souboru) v DS

RNAVYKL - Návykové léky

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

RNAVYKL - Návykové léky

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku RNAVYKL

Poznámka

 

 

Popis: