Označení číselníku (souboru) v DS

SPESKU

Název číselníku (souboru) v DS

SPESKU - Specifikace skupiny zdravotnických zařízení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SPESKU - Specifikace skupiny zdravotnických zařízení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku SPESKU

Poznámka

 

 

Popis: