Označení číselníku (souboru) v DS

SWHO5

Název číselníku (souboru) v DS

SWHO5 - Skupina dg č. 5 pro WHO

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SWHO5 - Skupina dg č. 5 pro WHO

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku SWHO5

Obsah číselníku

obsah číselníku SWHO5

Poznámka

 

 

Popis: