Označení číselníku (souboru) v DS

ZAHL

Název číselníku (souboru) v DS

ZAHL - Způsob zahájení léčby

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZAHL - Způsob zahájení léčby

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ZAHL

Poznámka

 

 

Popis: