Označení číselníku (souboru) v DS

ZJIPRI

Název číselníku (souboru) v DS

ZJIPRI - Zjištěno při

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (Z)

Označení v  menu v programu ČLP

ZJIPRI - Zjištěno při

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ZJIPRI

Poznámka

 

 

Popis: