*l1  – výkaz lůžkového fondu  – hlavička

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nelf

e

 

+

výkaz lůžkového fondu

 

 

 

nelfdi

e

 

*

výkaz lůžkového fondu - doplňková tabulka

 

 

 

vykzaver

e

 

1

obsah rámečku s údaji o osbobě, která formulář vyplnila

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

L (MZ) 1-02

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití

pokyny k vyplnění

formulář

příloha

tabulka 1

tabulka 2