*nelfdi – výkaz lůžkového fondu - doplňková tabulka – identifikace zařízení

Výkaz lůžkového fondu - doplňková tabulka pro dětská a novorozenecká oddělení

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dlico

a

8

1

IČO

[CISZAR] #

poznámky:

CISZAR,položka ICO

 

dlpcz

a

3

1

pořadové číslo zařízení

[CISZAR] #

poznámky:

CISZAR,položka PCZ

 

dkraj

a

2

1

kraj zařízení

[ICRKOK] #

poznámky:

ICRKOK,položka KRAJN

 

dokres

a

1

1

okres zařízení

[ICRKOK] #

poznámky:

ICRKOK,položka OKRESN

 

dobdobi

a

2

1

období

[CISOBD] #

 

 

drok

a

4

1

rok zpracování

ve tvaru RRRR

 

 

drezort

a

3

1

rezort

[REZORT] #

 

 

nelfdt

e

 

+

Výkaz lůžkového fondu – doplňková tabulka

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]